I regelverket for markedsadferd fastsettes forbud mot innsidehandel og en plikt for aktørene til å publisere innsideinformasjon. For å bidra til