I regelverket for markedsadferd fastsettes forbud mot innsidehandel og en plikt for aktørene til å publisere innsideinformasjon. For å bidra til å klargjøre hva slags informasjon som er å anse som innsideinformasjon etter regelverket, har RME utarbeidet en veiledning til aktørene om publisering av informasjon til markedet ved fysisk krafthandel.

Markedsaktørene har etterspurt en slik veileder og den ønskes nå velkommen ettersom reglene frem til i dag har vært relativt uklare.

– Veilederen er utarbeidet som en følge av at aktørene har etterspurt mer informasjon om når informasjon er å anse som innsideinformasjon.