Meninger

Heidi Pegill Haugstad og Erik Trømborg,

Masteroppgave om solceller, NMBU

NVE vurderer endringer i nettleien med større vektlegging av effektforbruk og mindre vekt på levert energi også for husholdningskunder. Dette vil redusere lønnsomheten til mindre solcelleanleggene fordi anleggene i liten grad reduserer husholdningenes effektbehov.

Kostnaden for utbygging og drift av kraftnettet er i det vesentligste knyttet til etablering og opprettholdelse av nettets kapasitet. Lokal energiproduksjon eller styring av energiforbruket kan gi lavere innkjøp av energi fra nettet, mens effektbehovet fortsatt kan være det samme eller økende.