Meninger Heidi Pegill Haugstad og Erik Trømborg, Masteroppgave om solceller, NMBU NVE vurderer endringer i nettleien med større vektlegging av effektforbruk og mindre