Meninger

Niklas Kalvø Tessem

Daglig leder, Kraftfylka

NVE har lansert nasjonal ramme for vindkraft. Dette er et viktig kartleggingsarbeid, hvor myndighetene grundig har vurdert rammevilkårene for vindkraft i Norge. Etter å ha analysert blant annet vindforhold, lønnsomhet, nettilgang, natur- og nabopåvirkninger har NVE identifisert 13 områder som er mest egnet for vindkraft. Nå må det avklares hvor førende dette arbeidet blir for fremtidige konsesjoner.

Man må berømme NVE og prosjektleder Erlend Bjerkestrand for å ha gjennomført et stort stykke kartleggingsarbeid på relativt kort tid.