Først trekker vi linjene langt tilbake. Året er 1874. Det