Først trekker vi linjene langt tilbake. Året er 1874. Det har allerede gått flere hundre år siden hydrogen ble beskrevet av datidens vitenskapsmenn, men 1874 blir stående som et spesielt år for hydrogen.

Ikke på grunn av en forsker eller en oppfinner, men på grunn av en forfatter. 1874 er året da Jules Verne gir ut boken «Den hemmelighetsfulle øya».

Cyrus Smith er en sentral figur i boken, en offiser med brede kunnskaper om det meste. I en passus om vann sier han følgende:

– Jeg tror at en dag vil vann bli brukt som drivstoff, hvor hydrogen og oksygen som vannet består av, vil bli brukt enkeltvis eller sammen, og gi en uuttømmelig kilde til varme og lys med en intensitet som kull ikke er i stand til, sier Smith.