Vintertåken henger tung over Hvervenmoen i utkanten av Hønefoss hvor Ringerikskraft har sine lokaler. Men det vil være feil å si at selskapet famler i tåken. Ringerikskraft har kastet seg over mulighetene