Vattenfall og avfallshåndteringselskapet AEB Amsterdam skal sammen investere 400 millioner euro i fjernvarmennettet i Amsterdam frem til 2022. Målet er å gjøre fjernvarmen i byen fossilfri. Innbyggerne i Amsterdam får i dag fjernvarme fra to ulike kilder, Vattenfalls varmekraftverk Diemen og AEB Amsterdam. De