Man skulle tro at linjerydding med helikopter foregikk kontrollert ved at den hengende sagen ble ført rolig fremover.