Siden Per Sanderud og resten av kraftskatt-utvalget presenterte sine forslag 30. september, har det vært