BAKGRUNN: Nylig ble det presentert en rapport om hvordan Norge bør satse på flytende havvind. Den fikk store oppslag, med hele forsiden på Aftenposten som et høydepunkt.

Det er enorme tall som ble presentert. Hvis staten og næringsliv satser riktig, kan det skapes 117 milliarder kroner i verdier. Dette innbefatter 128.400 årsverk over en 30 års-periode, altså fast arbeid for 4280 personer gjennom tre tiår.

Slik mulighetene ble presentert er de vanskelig å takke nei til.