Bergen Offshore Wind Center (BOW) legger ned et stort arbeide i kartlegging av vindressurser og bruker blant annet lasermålinger til dette. Jo større