– Overvurderte produksjonsestimater og ulike tekniske problemer gjør at produksjonen i småkraftverkene som er undersøkt, ble drøyt 20 prosent lavere enn det som ble