Giek (Garantiinstituttet for eksportkreditt) har en ramme på 20 milliarder kroner over statsbudsjettet. Den har ligget der siden