Småkraft ga i fjor gode inntekter til både tradisjonelle kraftselskap, mindre kraftutbyggere, grunneiere og bønder. 2018 ble et spesielt år på mange måter. Ikke minst spilte været en viktig rolle med ekstreme variasjoner gjennom hele året. Som du kan lese videre i bladet måtte