Det er første gang Lyse tar inn såkalte «graduates» med hjemmel til å ta inn to-tre personer. Når de er ferdige med