De siste par årene har selskapet vært preget av store strukturelle endringer, med sammenslåing av Hafslund, Eco Energi og Eidsiva,