De siste par årene har selskapet vært preget av store strukturelle endringer, med sammenslåing av Hafslund, Eco Energi og Eidsiva, samt dannelsen av nettselskapet Elvia. Midt oppe i dette ble også forretningsområdet «Ny energi» etablert.

– Vi satte oss tydelige mål i 2018. Vi vil bli Norges mest effektive kraftprodusent – med sterk innovasjonskraft. Det har nå blitt et slagord for oss og et tydelig strategisk mål, sier Victoria Lervik som er leder for strategi og forretningsutvikling i Hafslund Eco.