Først et eksempel på en lite diplomatisk fylkespolitisk formulering. Det er Vestland fylke som skriver brev til OED:

– Statnett burde vært bedre forberedt på elektrifiseringen som nå skjer i stor skala. Vi konstaterer at Statnett har bommet med prognosene sine for utvikling i kraftmarkedet og at de nå ligger godt på etterskudd i Bergensregionen, skriver fylkesdirektøren.

Fylkeskommunen gir altså Statnett skylden for at Bergensregionen nå tørster etter mer strøm. Statnett er ikke nødvendigvis enig i den fremstillingen.