Motvind har som mål å stikke kjepper i hjulene for vindkraftutbygging. Organisasjonen ble etablert i november i fjor og har markert seg på ulikt vis, blant annet gjennom demonstrasjoner, gå-sakte-aksjoner og sperre veien for anleggsmaskiner, i tillegg til å påvirke politikere.

Bellona-grunnlegger Rune Haaland ble fra starten hyret inn som generalsekretær. Men nylig kom en melding om at generalsekretær-rollen var fjernet, at styreleder Eivind Salen skulle bli mer operativ og at to nye er hyret inn i Motvind.