Det er et sjansespill å trykke dette intervjuet. Vi snakker nemlig med elhub-sjef Tor Bjarne Heiberg noen dager før elhuben blir satt i drift,