Et tre faller over høyspentlinja. Så blir det svart i mange hus og hjem. Trefall er blant de