Forsvarsbygg og Avinor har inngått avtale med Norsk Bioenergi om kjøp av energi i inntil 30 år. Leverandøren skal bygge energisentralen som blir basert på flisfyring. Det skal leveres varme og kjøling til lufthavna og nye Evenes flystasjon. Avtalen har en verdi på 226