Vannkraftbransjen trenger et digitalt språk som er fleksibelt, presist, og standardisert. Løsningen er IEC/ISO 81346, eller for enkelhets skyld kalt RDS (Reference Designation System). Dette trenger en nærmere forklaring.