Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen har gått av som statssekretær for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Freiberg har nå bare har en statssekretær i sitt departementet, nemlig Liv Lønnum. Gaarder Knutsens ble utnevnt til statssekretær så sent som i januar i år. Da kom han fra samme stilling