Spillvarme fra kraftkrevende industri er en ressurs som ikke blir utnyttet til fulle i Norge. Samtidig eskalerer elektrifiseringen og all energien skal til syvende og