Spillvarme fra kraftkrevende industri er en ressurs som ikke blir utnyttet til fulle i Norge. Samtidig eskalerer elektrifiseringen og all energien skal til syvende og sist få plass i nettet. Både fjernvarmebransjen og NVE mener man bør rette mer fokus på hvordan man kan avhjelpe nettet ved å gjenbruke spillvarmen som kommer fra blant annet datasentre.

– Omfanget av elektrifiseringen er en «game changer nå». Man må få plass til all elektrisitet i nettet. Det er viktig at man prøver å utnytte strømmen inn i datasentre og varmen ut.