I takt med at havvindmøller blir større trengs nye tolkninger av data og ny forskning. I flere år har Ørsted delt