I år har de nordiske kraftprisene vært på sitt laveste nivå siden år 2000. Nedbør, vind og mildvær har sørget for vanvittige mengder energi i det nordiske systemet og holdt forbruket lavt. Samtidig har utenlandskablene slitt med å levere og særlig norske vannkraftprodusenter lengter desperat etter full eksportkapasitet i den harde konkurransen om å produsere.

Legger man til en pandemi med påfølgende lav aktivitet på toppen av det hele, er det ikke rart at prisene har stupt.