Den 1. juli ble Nedre Otta kraftverk satt i ordinær drift. Det er en måned tidligere enn planlagt, og det til tross for en forsinkelse grunnet korona-tiltak i mars-april.

– Vi hadde en arbeider fra Østerrike, en i fra Sveits og to i fra Finland som måtte reise hjem da korona brøt ut. De kom tilbake etter påske, rundt en måneds tid etter at de reiste hjem. Da ble de satt i karantene på henholdsvis Jevnaker og på Otta, men kunne starte opp igjen midt i april.