Den 1. juli ble Nedre Otta kraftverk satt i ordinær drift. Det er en måned tidligere enn planlagt, og det