Skal man forstå hva som er i ferd med å skje på Røros, er det best å spole et stykke