Det var tid for gjennomføring av flere større og mindre prosjekter ved Rygene Kraftstasjon denne sommeren.