Det er ikke lenger bare om og gjøre å ha nok og fornybar energi. Det er også viktig med en effektiv utnyttelse av den energien vi har. Dessuten må det legges til rette for løsninger som kan løse effekttoppene. Samspill mellom fjernvarme og elektrisitet blir viktigere og