Det viser tall i årsrapporten for elsertifikatmarkedet utgitt av NVE og svenske Energimyndigheten. Der kommer det frem at norske strømkunder fikk plusset på regningen sin 3,2 øre/kWh for å dekke elsertifikatene.

Dette er ifølge rapporten prisen kundene betalte «basert på fakturert kostnad». Beløpet er inkludert moms. Trekker vi fra momsen betalte altså strømkundene 2,56 øre/kWh for elsertifikater.

Det betyr at de ble belastet 187 kroner per elsertifikat, nesten tre ganger så mye som den gjennomsnittlige spotprisen på sertifikater i 2017.