E-CO har besluttet å bruke Nes vannkraftverk som pilot i et nytt digitaliseringsprosjekt. Det er selskapet Cognite som skal