Sjøfossen kraftverk i Gildeskål kommune ble satt i drift i 1950. Nå er det klart for oppgradering av kraftverket som med