På Statnetts nasjonale kraftsystemmøte gikk Grete Westerberg gjennom alle prosjektene til Statnett. Westerberg er