På Statnetts nasjonale kraftsystemmøte gikk Grete Westerberg gjennom alle prosjektene til Statnett. Westerberg er direktør for kraftsystemplanlegging i Statnett.

På Statnetts høstkonferanse noen uker senere kom det frem at Statnett har behandlet ønsker om ny tilknytning tilsvarende 12.000 MW. Kort oppsummert betyr det at det behov for oppgradering og utviding av sentralnettet de fleste steder i landet.

Under følger de viktigste prosjektene som er på gang i hver enkelt landsdel.

Nord-Norge

I Finnmark er Statnett i gang med planleggingen av forbindelsen mellom Skaidi og Adamselv og videre mot Varangerbotn.