For kraftselskapene vil det alltid være nødvendig å jobbe smartere, finne fremtidens løsninger før fremtidens