Det ble satt i drift 30 småkraftverk i 2018, som ved en normalproduksjon vil gi 390 GWh i året. Dette er en rekordhøy utbygging og en økning fra året