I mai presenterte Statkraft som vanlig årets første kvartalsrapport. Der kom det frem at selskapet gjør nedskrivninger på nordisk vindkraft på over 2,5 milliarder kroner, ganske likt fordelt mellom Norge og Sverige.

Dette er de siste av en lang rekke nedskrivninger Statkraft har måtte gjøre de siste årene. En gjennomgang Europower har gjort, viser at det aller meste av nedskrivningene er i utlandet. For eksempel har Statkraft investert rundt 8 milliarder kroner i svensk vindkraft, og har måtte skrive ned verdiene med totalt 4 milliarder kroner.