I rapporten der Riksrevisjonen har sett på Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer, fremgår det også at mange av Statkrafts store internasjonale vannkraftprosjektene har hatt høyere sluttkostnader enn planlagt. –