Statnetts postjournal viser at det er sendt ut en lang rekke brev til norske kommuner hvor eiendomsskatt er tema. Brevene har sammenheng med den lange rettsprosessen selskapet har hatt gående mot tre kommuner.

I 2017 avgjorde Høyesterett saken, og dommen gikk i all hovedsak i Statnetts favør. Kjernen i saken var hvordan kraftlinjer skal avskrives, og dermed hvilken verdi som skal legges til grunn når eiendomsskatten skal betales.

I svært korte trekk var Statnetts standpunkt at avskrivingen skal være lineær, mens kommunene mente at anleggenes faktiske tilstand skulle vurderes.