Statnetts postjournal viser at det er sendt ut en lang rekke brev til norske kommuner hvor eiendomsskatt er tema. Brevene har sammenheng med den