– Etterspørselen etter fjernkjøling er veldig stor. Derfor oppgraderer vi nå nettet slik at større deler av byen kan få tilgang, sier