Utenlandske investorer har nærmest stått i kø for å investere i norsk fornybar teknologi, som vindkraft. Zephyr-sjef Olav Rommetveit uttalte i forrige utgave av Energi at det har vært vanskelig å finne norske investorer til vindparkene selskapet jobber med.

Men den siste tiden har det kommet flere signaler om at også store norske investorer for alvor har kastet sine øyne på investeringer som driver frem det grønne skiftet, ikke minst fornybar energi.

Oppkjøpsfond jakter fornybart

Et eksempel på det er Ole Ertvaag, som leder Norges største oppkjøpsfond HitecVision.