– Inntrykket mitt er at kraftselskapene opptrer svært profesjonelt, og forstår betydningen av å stille opp på denne dugnaden, sier Kjetil Lund til Europower Energi. Ingen i Norge har