Systemet kalles Lean Heat, og testen er gjennomført i tre av Olav Thon Gruppens boligeiendommer. Smart styring av varmetilførsel til