Skrevet av:

Klaus Livik, sjefstrateg i Powel AS

Marit Teigen Myrstad, prosjektleder Trondheim kommune

Halvparten av verdens befolkning bor i byer. Her forbrukes 75 prosent av vårt totale energiforbruk, som er ansvarlig for 80 prosent av verdens CO2-utslipp. Alle piler peker mot at urbaniseringen vil fortsette i raskt tempo. Skal vi nå klimamålene må fossil energi erstattes med fornybar og vi må bruke energien smartere.