Det har vært viktig for småkraftutbyggere å få tilgang til elsertifikater. I 2018 har også prisen på sertifikatene vært særdeles god. Toppen ble nådd i august, da den gjennomsnittlige