– I disse dager jobber jeg med blant annet å planlegge flere kilometer ny høyspent trasé for å forsterke strømnettet vårt. Jeg skal også