I øyeblikket har NVE 40 saker med revisjon av vannkraftkonsesjoner. De har sendt fra seg 9 saker som nå ligger til avklaring i departementet. Totalt 13 saker er ferdig behandlet i både NVE og OED.

En lang rekke vannkraftkonsesjoner står altså i kø for å få nye vilkår, og flere vil det bli. Hver enkelt sak kan innebære revisjon av flere konsesjoner.

Det store spørsmålet er hvilke nye vilkår som blir satt for konsesjonene når de har vært gjennom revisjonskverna.