I øyeblikket har NVE 40 saker med revisjon av vannkraftkonsesjoner. De har sendt fra seg 9 saker som nå ligger til