I Tromsø er Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) bekymret for at ombyggingen av en varmesentral skal få konsekvenser for ambulansekjøring og sårbare pasienter. Kvitebjørn Varme skal bygge om kjelen