I september fikk Kvitebjørn Varme tildelt 91,8 millioner kroner i støtte fra Enova til varmelagring og fjernvarmeutbygging i Tromsø.