I 2018 bidro Enova med 115 millioner kroner i støtte til fjernvarmeprosjekter. Totalt fikk 26 prosjekter støtte av de 32 som søkte i programmet «Støtte til fjernvarme».