Når skip ligger til kai i norske havner har de behov for varme. Varmebehovet klarer man ikke å få dekket av landstrøm og dermed brukes oljefyrte kjeler om bord